close

GRADE

L1810FI

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1810FI เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติดในปริมาณที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเป่าฟิล์มผ่านน้ำ เพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีความใสและมีการเปิดปากถุงที่ง่าย

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.921
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 1.00
Tensile strength at Break (kg/cm²) ASTM D 882 MD 470,TD 170
Dart Impact Strength (g) ASTM D 1709 130
Melting Point (°C) ASTM D 2117 122
Safety Data Sheet
แผ่นพับสินค้า