close

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี

ในการจัดเก็บสารเคมีนั้น บรรจุภัณฑ์จะต้องถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาสารเคมีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ทำงานในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


SCGC™ ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ เช่น ถังหรือแกลลอนเก็บสารเคมี, ถังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (IBC) เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

SCGC™ M3504DXP เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ที่ใช้ octene copolymer ชนิดสีใสสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3504DXP ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (excellence ESCR) ทนต่อแรงกระแทก อัตราการบุบต่ำ และช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปกว้าง ทนต่อความร้อนและแสงแดด เหมาะสำหรับ ถังเก็บสารเคมี ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 5 mm.

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างใต้ดิน, ท่อระบายน้ำ

SCGC™ M3863RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3863RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดดีเยี่ยม (UV20) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ชิ้นงานใต้ดิน และถังเก็บสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

SCGC™ M50 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) M50 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก คุณสมบัติพิเศษ ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (Excellence ESCR) ทนต่อแรงกระแทก อัตราการบุบต่ำ และช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปกว้าง เหมาะสำหรับ: ถังเก็บสารเคมี ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่มีความหนาสูง