close

ชิ้นส่วนยานยนต์

เม็ดพลาสติกสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

SCGC™ นำเสนอเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจาก Mitsui Chemicals Inc. ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม SCGC™ PP มีความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม สามารถทนแรงกระแทกได้ดี
นอกจากนี้เรายังมีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สามารถผลิตชิ้นงานได้ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งภายนอกและภายใน อาทิเช่น กันชน แผงคอนโซล และแผ่นประตูด้านในรถยนต์ เป็นต้น


นอกจากเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนแล้ว เรายังมีเม็ดพลาสติกอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
SCGC™ HDPE สำหรับงานใต้ฝากระโปรงรถยนต์ SCGC™ PVC Resin สำหรับผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ (Wire Harness) SCGC™ PVC Paste Resin
สำหรับผลิตเบาะหนังเทียม และพรมปูพื้นรถยนต์ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ HDPE H5840B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุสารเคมีโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ HDPE H6430BM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ M3565RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3565RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดสูง (UV8) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี และชิ้นงานสำหรับยานยนต์

ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน/อาคาร, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ M70 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) M70 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี คุณสมบัติพิเศษ อัตราการไหลตัวในสภาวะของเหลวที่ดีมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว อีกทั้งขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ ของตกแต่งของประดับ ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน/อาคาร, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ M735RU เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดสีใส สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก มีคุณสมบัติพิเศษของอัตราการไหลตัวในสภาวะของเหลวที่ดีมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว อีกทั้งขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับของตกแต่ง ของประดับ ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน/อาคาร, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ M735RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M735RW เป็นชนิดสีใส มีคุณสมบัติพิเศษของอัตราการไหลตัวในสภาวะของเหลวที่ดีมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว อีกทั้งขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ ของตกแต่งของประดับ ชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P1085J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนบล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีความเป็นผลึกสูงและมีความสามารถในการไหลตัวดี ถูกพัฒนาสำหรับงานคอมพาวนด์และกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานผนังบาง

ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC PP P1088J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ชนิดผลึกสูงและมีความสามารถในการไหลสูง ซึ่งออกแบบมาสำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานผนังบาง

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC PP P341S เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการไหลต่ำ