close

SCGC™ PVC:
Resin

พลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์

โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือพีวีซี เป็นหนึงในพลาสติกที่ถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงงานก่อสร้าง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถขึนรูปได้ทั้งแบบแข็งและยืดหยุ่น แบบโปร่งใสและสี รวมถึงความทนทานและน้ำหนักเบา ทำให้นักออกแบบมีโอกาสที่ไม่พบในวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาต่อเนื่องทำให้ PVC เป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน


SCGC™ PVC: Resin ตอบสนองทุกการใช้งานได้ด้วยคุณสมบัติในการขึ้นรูปที่ง่ายต่อการใช้งาน

SCGC™ PVC:
Resin
K Value Apparent Bulk Density (g/ml) PVC Resin Type
GG600 60.00 0.65 Copolymer VIEW
GG700 70.00 0.52 Copolymer VIEW
SF580 58.00 0.59 Homopolymer VIEW
SF581 57.00 0.57 Homopolymer VIEW
SF58S 58.00 0.55 Homopolymer VIEW
SG500 49.00 0.59 Homopolymer VIEW
SG580 58.00 0.59 Homopolymer VIEW
SG58J 58.00 0.59 Homopolymer VIEW
SG610 61.00 0.58 Homopolymer VIEW
SG61J 61.00 0.58 Homopolymer VIEW