close

ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์

ในปัจจุบันหนังสังเคราะห์เป็นที่นิยมอย่างมากและมีการใช้งานที่หลากหลายในการนำไปผลิตเป็นสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นและเครื่องประดับต่างๆ เช่น กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด และรองเท้า เป็นต้น


SCGC™ PVC Paste Resin นั้น ถูกพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีไฮบริด (Hybrid) ซึ่งมีความโดดเด่น ทำให้สามารถควบคุมความหนืดของเรซินได้ตามที่ต้องการ ส่งผลให้ง่ายต่อการขึ้นรูป และได้ผลิตภัณฑ์พีวีซี เพสต์ เรซินที่มีความแข็งแรง พื้นผิวเรียบมันเงา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับชั้นโฟมและชั้นกาว เพื่อตอบสนองการใช้งานและวัตถุประสงค์อันหลากหลายในอุตสาหกรรมหนังสังเคราะห์อีกด้วย

เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, วัสดุสำหรับอาคาร, งานพื้น

SCGC™ พีวีซี PF682 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, อุปกรณ์อื่นๆ

SCGC™ พีวีซี PF741 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, แผ่นใยสังเคราะห์
ปูพื้นงานโยธา, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, งานพื้น, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผ้าใบกันน้ำ

SCGC™ พีวีซี PG680 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, แผ่นใยสังเคราะห์
ปูพื้นงานโยธา, เครื่องใช้ในครัวเรือน, สันทนาการและการตกแต่ง, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, วัสดุสำหรับอาคาร, งานพื้น, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผ้าใบกันน้ำ

SCGC™ พีวีซี PG740 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, ผ้าใบกันน้ำ, อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีวีซี PG770 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem