close

No Image

บริการของเรา

บริการของเรา

ที่หน่วยพัฒนาการออกแบบของ SCGC เรามีบริการการพัฒนาและการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างกว้างขวาง 
ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ในทุกแง่มุม ทั้งในด้านของการใช้งานและความสวยงาม การเลือกวัสดุและการผลิตที่เหมาะสม การทดสอบเสมือนจริง การจำลองการประมวลผล การสร้างต้นแบบและการทดสอบ ตลอดทั้งกระบวนการจนได้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย บริการของเรามีดังนี้

ออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบอุตสาหกรรม
  • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบด้านการใช้งาน
  • ออกแบบเพื่อการผลิตและการเลือกวัสดุ
  • ออกแบบด้านวิศวกรรมแบบย้อนกลับ
  • ออกแบบแม่พิมพ์เพื่อการผลิต
การทดสอบแบบจำลองเสมือน 
  • จำลองกระบวนการผลิตสำหรับ Injection Blow molding, Rotomoldingเพื่อให้การผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  • ทดสอบแบบจำลองผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAE / CFD) เพื่อทดสอบความสามารถของ ผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
  • การพิมพ์ต้นแบบสามมิติ 3D printing (FDM, Direct Polymer drop, UV cureacrylic jetting)
  • ผลิตชิ้นงานเพื่อการทดสอบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
และออกแบบอุสาหกรรม

การทดสอบแบบจำลองเสมือน

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ


ที่ SCGC เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของลูกค้าของเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นในการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธมิตรการวิจัยและพัฒนาของ SCGC