close

No Image

ผลการดำเนินงานสำคัญและมูลค่าผลตอบแทนทางสังคม

ผลการดำเนิน งานสำคัญและมูลค่า ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

SCGC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ รายได้และเศรษฐกิจรวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circularity) ทั้งนี้ เรามุ่งดำเนินโครงการและกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ของบริษัทฯ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อมอบคุณค่า ในระยะยาวให้กับสังคม

โครงการ ชุมชนคนน้ำดี

เก็บน้ำดีมีน้ำใช้ ด้วยโมเดล "2 สร้าง 2 เก็บ"

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์
38
tCO2eq ต่อไร่
โครงการ บ้านปลา เอสซีจี
มูลค่าผลตอบแทนทางสังคม (SROI )
6
น้ำผึ้งชันโรง และผลิตภัณฑ์จากชันโรง
รังชันโรงประมาณ
300
รัง
ผ้าใยสับปะรด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี จ.ระยอง

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ
5
ดาว
ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน
สร้างรายรวม
8
ล้านบาท
กระเป๋าผ้าชลูด

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้ามาบชลูด จ.ระยอง

สร้างรายรวม
3
ล้านบาท
ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
134
kgCO2eq
ปลูก เพาะ รัก
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
32
kgCO2eq