close

SCGC™ MDPE

เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นปานกลาง

เม็ดพลาสติก MDPE หรือ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลางเป็นวัสดุที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และต้านทานต่อการแตกตัวเรียบหรือฉีดขึ้นรูป มักใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ต้องการความทนทานและความยืดหยุ่นในการใช้งาน


SCGC™ MDPE มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลายประเภท เช่น ถังเก็บน้ำ กล่องเก็บความเย็น เรือคายัค อุปกรณ์สนามเด็กเล่น สิ่งของตกแต่ง ถังน้ำมัน และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

SCGC™ MDPE Density (g/cm³) ESCR @ 50 °C (hrs, F50, 25% Igepal) Flexural Modulus (MPa)
M345C 0.945 - - VIEW
M545WC 0.945 (compound) - - VIEW