close

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวางระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

เพื่อการรับประกันผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 9001

เม็ดพลาสติก PP 

SCGC™ PP Medical ถูกออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์การแพทย์และเภสัชกรรมโดยเฉพาะ เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับวิธีการฆ่าเชื้อ (Sterilization) หลายกรรมวิธี ไม่ว่าจะเป็น Autoclave, Ethylene Oxide (EO), Gamma และ E-beam

เม็ดพลาสติกพีวีซี

ผลิตโดยใช้กระบวนการ Suspension Polymerization โดยใช้แป้งขาว (White Powder) และเรซินแบบ Free-Flowing ผสมกับสารเติมแต่งคุณสมบัติพิเศษ ด้วยวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน


ลักษณะของผลิตภัณฑ์

- สามารถที่จะนำไปใช้ในกรรมวิธีการขึ้นรูปได้ง่าย

- เป็นไปตามมาตรฐาน USP Class VI

- สามารถสัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน U.S. FDA 21 CFR 177.1520

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีพี P655IM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด random copolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ (ขวดน้ำเกลือ) ซึ่งมีโปร่งใสดีโดย P655IM ได้รับการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการฉีดยืดเป่าขึ้นรูป (ISBM) P655IM เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, USP และ EP หมายเหตุ: ขอแนะนำสำหรับการใช้เม็ดพลาสติกไปใช้ในทุก ๆ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยจะต้องมีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับ SCGC™ ก่อนเสมอ

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีพี P704JM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ P704JM มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีมี มีความโปร่งใสสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, USP และ EP P704JM สามารถฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับการฆ่าเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์หมายเหตุ: ขอแนะนำสำหรับการใช้เม็ดพลาสติกไปใช้ในทุกๆประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยจะต้องมีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับ SCGC™ ก่อนเสมอ

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีพี P705JM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ P705JM มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดีมีความแข็งสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, USP และ EP P705JM สามารถฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับการฆ่าเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์หมายเหตุ: ขอแนะนำสำหรับการใช้เม็ดพลาสติกไปใช้ในทุกๆประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยจะต้องมีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับ SCGC™ ก่อนเสมอ

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีพี P809JM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ P809JM มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีมี มีความโปร่งใสสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, USP และ EP P704JM สามารถฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับการฆ่าเชื้อโดยเอทิลีนออกไซด์หมายเหตุ: ขอแนะนำสำหรับการใช้เม็ดพลาสติกไปใช้ในทุกๆประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยจะต้องมีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับ SCGC™ ก่อนเสมอ

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, ผ้าใบกันน้ำ, อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีวีซี PG770 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ และถูกพัฒนาสำหรับกลุ่มสินค้าทางการแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ และถูกพัฒนาสำหรับกลุ่มสินค้าทางการแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ และถูกพัฒนาสำหรับกลุ่มสินค้าทางการแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ และถูกพัฒนาสำหรับกลุ่มสินค้าทางการแพทย์