close

21 ก.ย. 2564 10:00-16:30 (GMT +07:00)
Zoom Webinar
19 - 22 ก.ย. 2561 10:30-18:30 (GMT +07:00)
ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103-104
24 - 27 เม.ย. 2561 09:30-17:30 (GMT +07:00)
ฮอลล์ 6.2H บูธ C61 NECC เซี่ยงไฮ้
19 - 21 ก.ย. 2560 10:00-18:00 (GMT +07:00)
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC), บูท A17