close

แห/อวน

เม็ดพลาสติกสำหรับกลุ่มงานโมโนฟิลาเมนต์ยาร์นถูกออกแบบมาเพื่อความคงทนและความทนทาน เพื่อการผลิตเชือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่แห อวน ไปจนถึงเชือกอุตสาหกรรม โครงสร้างที่แข็งแรงของวัสดุช่วยให้สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ


เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีน จากSCGC™มีความสามารถในการขึ้นรูปได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบเส้นใยเดี่ยวและเส้นด้ายแบนที่ต้องการคุณสมบัติเชิงกลสูง เช่น กระสอบสานสำหรับงานอุตสาหกรรม, ผ้าใบ, เชือก, ตาข่าย, หลอดและชีต

แห/อวน, วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี H5480S เป็นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ spinneret หรือแบบ T-die ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยเดี่ยวหรือเส้นด้ายแบน โดยมีจุดเด่นในเรื่องความสมดุลระหว่างการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลที่ดี

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ

SCGC™ พีพี P400S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอ ให้อัตราผลผลิตสูงและสมบัติเชิงกลที่ดี

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P401S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอและสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม