close

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อ่อนตัวอยู่ในแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากพกพาสะดวก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา และสามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์


เพื่อสนับสนุนการเติบโต เอสซีจี เคมิคอลส์ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกคุณภาพดีเพื่อเสริมให้ผลิตภัณฑ์อ่อนตัวมีความแข็งแรงและทนทานออกมาเป็น SCGC™ HDPE สำหรับงานเคลือบ งานเป่าฟิล์ม งานคาสท์ฟิล์ม งานฟิล์มชนิดพิเศษแบบดึงยืดในแนวของเครื่องจักรและ SCGC™ PP สำหรับงานคาสท์ฟิล์มและงานฟิล์มชนิดพิเศษแบบดึงยืดในสองทิศทาง

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

SCGC™ กรีน พอลิเมอร์ BWO1501G แบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ต่ำกว่า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวันต่อตารางเมตร และสามารถเคลือบติดกับพื้นผิวพลาสติกได้ดี

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลดีพีอี D388C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบและลามิเนตที่ให้คุณสมบัติโดดเด่นด้านการไหลตัว เหมาะสำหรับการขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง และให้คุณสมบัติด้านกลิ่นและรสที่ต่ำ

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลดีพีอี D477C เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบและลามิเนตที่ให้คุณสมบัติด้านการหดตัวของชั้นเคลือบที่ต่ำและความแข็งที่ดี

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลดีพีอี D777C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบและลามิเนตที่ขึ้นรูปได้ง่าย การหดตัวของชั้นเคลือบต่ำและมีคุณสมบัติด้านกลิ่นและรสที่ต่ำ

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง

SCGC™ เอชดีพีอี H377C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับคาสท์ฟิล์ม งานเคลือบและงานลามิเนต ที่ให้สมบัติด้านความแข็ง การทนต่อความร้อน และ การป้องกันรอยขีดข่วนที่ดีเยี่ยม

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

SCGC™ เอชดีพีอี H619F เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับงานเป่าฟิล์มและฟิล์มชนิดพิเศษแบบดึงยืดในแนวของเครื่องจักรที่ให้คุณสมบัติด้านการกันความชื้น การทนต่อความร้อน และความแข็งที่ดี เมื่อผสมกับเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1210F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1211FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1220F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1221FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE