close

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ

การใช้บรรจุภัณฑ์แบบถุงเป็นวิธีที่สะดวกและหนีไม่พ้นในชีวิตประจำวันของเรา บรรจุภัณฑ์แบบถุงมักถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในหลายสถานการณ์ เช่น ถุงหิ้วสำหรับช้อปปิ้ง, ถุงสำหรับใส่ขยะ


SCGC™ นำเสนอเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีน ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เหมาะสำหรับการใช้งานกับถุงพลาสติกทั่วไป เช่น ถุงหิ้ว, ถุงรองในถุงคลุมสินค้า และถุงขยะ

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, SCGC GREEN POLYMER™: Renewable

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด BIOCF01FN เป็นเม็ดพลาสติกแบบย่อยสลายได้โดยออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์มที่ต้องการคุณสมบัติคือความเหนียว มีกลิ่นของเม็ดลพาสติกน้อย และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปจะเหมาะต่อการนำไปทำฟิล์มที่ย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี F15 เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับฟิล์มหน้ากว้างและเครื่องเป่าฟิล์มที่มีกำลังการผลิตสูง คุณสมบัติเด่นคือ การทนแรงดึงยืด และกำลังการผลิตสูง

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี H5604F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตฟิล์มคุณภาพสูงที่ต้องการการทรงรูป และการทนแรงดึง สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหลากหลายประเภท

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1210F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1211FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1220F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1221FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1810FI เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติดในปริมาณที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเป่าฟิล์มผ่านน้ำ เพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีความใสและมีการเปิดปากถุงที่ง่าย

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L2009F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L2009FA เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการความใส และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE