close

No Image

SCGC LIFE

คำถามการสมัคร
ที่พบบ่อย

1. หากสนใจสมัครงาน สามารถ ติดต่อ สมัครงาน หรือ ดูตำแหน่งงานว่างได้จากที่ใด

ผู้ที่สนใจสมัครงานกับทางบริษัท สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่างของทางบริษัทได้ ที่ https://career.scg.com หรือติดต่อ ทางทีม สรรหาของเรา ผ่านทาง ช่องทางอื่นๆเพื่อพูดคุยในรายละเอียดต่อไป

2. การตรวจสอบ สถานะของ ใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ สถานะของใบสมัครโดยผ่านทางทีม สรรหาของทางบริษัทได้โดยตรง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเท่านั้น

3. การติดตามผลการสัมภาษณ์

เพราะทางบริษัทใส่ใจในเรื่องการสื่อสารกับทางผู้สมัคร ทางบริษัทจะมีการแจ้งผลการสัมภาษณ์กับผู้สมัครในทุกครั้ง ไม่ว่าผลการสัมภาษณ์จะออกมาในรูปแบบใด