close

งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ ผลิตเม็ดพลาสติก HDPE, LLDPE, MDPE สำหรับงานโครงสร้างใต้ดิน เช่น ท่อ, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, งานถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังบำบัด หรือท่อขนาดใหญ่สำหรับคนลอดใต้ดิน (Manhole) ที่มีความแข็งแรงและสามารถรับแรงดัน และแรงกระแทกได้ดี

ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H1000PCเป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE100 คอมพาวนด์สีดำ ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก สมบัติเชิงกลดีเยี่ยม ขึ้นรูปง่าย และมีการกระจายตัวของคาร์บอนแบลคและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีส่งผลให้ความต้านทานต่อแสงยูวีและความร้อนดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน

ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H1000PCH เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE100RC คอมพาวนด์สีดำ ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก ด้วยสมบัติทนต่อการขยายตัวของรอยร้าวอย่างช้าตามมาตรฐาน EN 1555-1:2021 จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งแบบลอดใต้ผิวดิน

ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H1000PCI เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE100 คอมพาวนด์สีดำ ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก สมบัติเชิงกลดีเยี่ยม ขึ้นรูปง่าย เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทข้อต่อ และมีการกระจายตัวของคาร์บอนแบลคและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีส่งผลให้ความต้านทานต่อแสงยูวีและความร้อนดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน

ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H112PC เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โดย PE112 คอมพาวนด์สีดำ ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก มีสมบัติความทนความดัน ความต้านทานรอยแตกอย่างช้า และความต้านทานรอยแตกจากแรงกระแทกแบบฉับพลันดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน นอกจากนี้ยังเหมาะกับการผลิตท่อขนาดใหญ่และหนาโดยไม่มีปัญหาการย้อยตัวของท่อ

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H2001WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงคอมพาวด์สีดำ ผลิตโดยเทคโนโลยี Bimodal และมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดี สำหรับการเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี จึงทำให้เหมาะสมต่อการใช้ผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้ากำลังและสายสื่อสาร

ระบบท่อ, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H5211PC เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง PE80 คอมพาวนด์สีดำ ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก มีสมบัติความทนความดัน ความต้านทานรอยแตกอย่างช้า และความต้านทานรอยแตกจากแรงกระแทกแบบฉับพลัน ดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน และมีการกระจายตัวของคาร์บอนแบลคและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีส่งผลให้ความต้านทานต่อแสงยูวีและความร้อนดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างใต้ดิน, ท่อระบายน้ำ

SCGC™ M3863RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3863RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดดีเยี่ยม (UV20) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ชิ้นงานใต้ดิน และถังเก็บสารเคมี

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอ็มดีพีอี M545WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลางคอมพาวนด์สีดำ สำหรับผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดีสำหรับคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างใต้ดิน, ทุ่นลอยน้ำ, ท่อระบายน้ำ

SCGC™ M9001RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M9001RW เป็นชนิดสีใส มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถังเก็บของเหลวขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่ต้องการความแข็งสูง