close

วอลล์เปเปอร์

ผลิตภัณฑ์พีวีซี เพสต์ เรซิน ของ SCGC™ นั้นถูกออกแบบเพื่องานโฟม ที่ให้คุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น สามารถต้านทานความร้อนได้ดี
เหมาะสำหรับงานวอลเปเปอร์ที่พิมพ์ลายโดยแม่พิมพ์ร้อน และเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ร่วมกับกลุ่ม non-phathelate plasticizers ได้เป็นอย่างดี
โดยให้ความหนืดต่ำ ทำให้เพิ่มความสามารถในการผลิต และลดของเสียจากการขึ้นรูป อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากมาย เช่น RoHS Directive 2011/65/EU Annex II เป็นต้น

สันทนาการและการตกแต่ง, วอลล์เปเปอร์, งานพื้น

SCGC™ พีวีซี PF621 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem