close

REPCO NEX
Industrial Solutions

REPCO NEX Industrial Solutions ให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลประสิทธิภาพเครื่องจักร (Asset Performance) แบบครบวงจร ตั้งแต่งานด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน การบำรุงรักษา ไปจนถึงบริการตรวจสอบสถานะเครื่องจักร ผ่านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ  จากการดำเนินงานที่สั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากกว่า 30 ปี ทำให้ REPCO NEX มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม