close

SCGC™ พีอี แวกซ์

พอลิเอทิลีนโฮโมพอลิเมอร์ แว็กซ์

SCG™ PE WAX เป็นพอลิเอทิลีนโฮโมพอลิเมอร์ แว็กซ์ ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตสินค้าประเภท กาวร้อน พีวีซี สีทาถนน เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น (Color Masterbatch) เป็นต้น มีคุณสมบัติทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม มีคุณสมบัติทางด้านความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ทำให้สินค้ามีคุณภาพดียิ่งขึ้น

SCGC™ พีอี แวกซ์ Density (g/cm3) Dropping Point (°C) Penetration index (d.mm) Viscosity at 149 °C
LP0020P 0.920 113 4 u226420 VIEW
LP0040P 0.920 113 4 20-40 VIEW
LP0100F 0.920 113 4 40-100 VIEW
LP0100P 0.920 113 4 40-100 VIEW
LP0200F 0.920 113 4 100-200 VIEW
LP0400F 0.920 113 4 200-400 VIEW
LP0500F 0.920 113 4 400-800 VIEW
LP0600F 0.920 113 4 800-1500 VIEW
LP0700F 0.920 113 4 >1500 VIEW
LP1020P 0.940 116 2 10-20 VIEW