close

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ นับเป็นผลิตภัณฑ์ระบบน้ำที่สำคัญในครัวเรือน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ และเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้คุณสมบัติสำคัญของการใช้งานถังเก็บน้ำ SCGC™ ได้พัฒนา LLDPE สำหรับโรโตโมลดิ้งกลุ่มผลิตถัณฑ์สำหรับถังเก็บน้ำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA (Food and Drung Administration) และมาตรฐาน มอก 816:2556


รูปแบบของกลุ่มสินค้า


เม็ดและผง (Natural resin/Powder)
- สำหรับถังขนาดเล็กถึงกลาง (ตั้งแต่ 700 ลิตร ไม่เกิน 5,000 ลิตร): M3804RU, M3804RW, M3845RW
- สำหรับถังขนาดใหญ่ (มากกว่า 5,000 ลิตรขึ้นไป): M9001RW, M3565RW, M3863RW


คอมพาวน์สีและลวดลายพิเศษรูปแบบผง (Color compound& Special effect)
- M10 & M90 series, elixir™

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

SCGC™ M3504DXP เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น ที่ใช้ octene copolymer ชนิดสีใสสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3504DXP ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีเยี่ยม (excellence ESCR) ทนต่อแรงกระแทก อัตราการบุบต่ำ และช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปกว้าง ทนต่อความร้อนและแสงแดด เหมาะสำหรับ ถังเก็บสารเคมี ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่มีความหนามากกว่า 5 mm.

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ M3565RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3565RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดสูง (UV8) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี และชิ้นงานสำหรับยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ

SCGC™ M3804RU เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3804RU เป็นชนิดสีใส มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ: ถังเก็บน้ำถังเก็บของเหลว และการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ หรือชิ้นงานทั่วไปที่ใช้งานในร่ม หรือใช้งานภายนอกเป็นครั้งตราว ที่มีความหนาน้อยกว่า 5 มม.

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ

SCGC™ M3804RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3804RW เป็นชนิดสีใส มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ: ถังเก็บน้ำถังเก็บของเหลว และชิ้นงานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ

SCGC™ M3845RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3845RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดสูง (UV8) มีคุณสมบัติพิเศษในการขึ้นรูปที่รวดเร็ว และง่ายต่อการถอดแม่พิมพ์ ถูกออกแบบมาให้มีความสมมาตรของชิ้นงาน เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ

SCGC™ M3845RY เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3845RY เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีคุณสมบัติพิเศษในการขึ้นรูปที่รวดเร็ว และง่ายต่อการถอดแม่พิมพ์ ถูกออกแบบมาให้มีความสมมาตรของชิ้นงาน เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง ในการใช้งานที่หลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บสารเคมี, ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างใต้ดิน, ท่อระบายน้ำ

SCGC™ M3863RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3863RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดดีเยี่ยม (UV20) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ชิ้นงานใต้ดิน และถังเก็บสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ, งานโครงสร้างใต้ดิน, ทุ่นลอยน้ำ, ท่อระบายน้ำ

SCGC™ M9001RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M9001RW เป็นชนิดสีใส มีจำหน่ายในรูปแบบเม็ดพลาสติก และ ผงพลาสติก เหมาะสำหรับ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถังเก็บของเหลวขนาดใหญ่ และชิ้นงานที่ต้องการความแข็งสูง