close

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และการกระจายสินค้า ด้วยวัสดุและการออกแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม


SCGC™ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม แข็งแรง น้ำหนักเบา ทนทานยิ่งขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี F15 เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับฟิล์มหน้ากว้างและเครื่องเป่าฟิล์มที่มีกำลังการผลิตสูง คุณสมบัติเด่นคือ การทนแรงดึงยืด และกำลังการผลิตสูง

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง

SCGC™ เอชดีพีอี H377C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับคาสท์ฟิล์ม งานเคลือบและงานลามิเนต ที่ให้สมบัติด้านความแข็ง การทนต่อความร้อน และ การป้องกันรอยขีดข่วนที่ดีเยี่ยม

แห/อวน, วัสดุป้องกันผลผลิต, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี H5480S เป็นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ spinneret หรือแบบ T-die ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นใยเดี่ยวหรือเส้นด้ายแบน โดยมีจุดเด่นในเรื่องความสมดุลระหว่างการขึ้นรูปและสมบัติเชิงกลที่ดี

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม

SCGC™ เอชดีพีอี H5604F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นสูงที่ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตฟิล์มคุณภาพสูงที่ต้องการการทรงรูป และการทนแรงดึง สามารถใช้งานได้กับฟิล์มหลากหลายประเภท

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ฝา, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

SCGC™ เอชดีพีอี H5814J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และมีความสามารถในการไหลตัวได้ดีซึ่งจะช่วยในเรื่องอัตราการผลิตที่สูง อีกทั้งมีความเหนียวที่ดี

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ฝา, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน

SCGC™ เอชดีพีอี H5818J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และมีความสามารถในการไหลตัวได้ดีซึ่งจะช่วยในเรื่องอัตราการผลิตที่สูง

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ HDPE H5840B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุสารเคมีโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ

SCGC™ เอชดีพีอี H6105JU เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงเชิงกลที่ดี มีความแข็งคงรูปสูงและทนแรงกระแทก พร้อมเติมสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปสินค้าอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน

SCGC™ เอชดีพีอี H6140B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นบรรุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป