close

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล

ในหมวดหมู่ของสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องสำอางค์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า บรรจุภัณฑ์จึงต้องการการออกแบบและวัสดุที่นอกจากจะสามารถคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังต้องสวยงามและสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อีกด้วย


SCGC™ ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเชิงกล ในด้านของความแข็งแรงพิเศษและความสามารถในขึ้นรูป ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลาสติกและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน

SCGC™ เอชดีพีอี H6140B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นบรรุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ HDPE H6430BM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P403J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด PCDH01BN เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอททิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการลดกลิ่นของเม็ดพลาสติก ซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าด้วยแม่พิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปยังไม่สามารถใช้กับเกรดที่สัมผัสกับอาหารและยาได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด PCDH02BW เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอททิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการลดกลิ่นของเม็ดพลาสติก ซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าด้วยแม่พิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปยังไม่สามารถใช้กับเกรดที่สัมผัสกับอาหารและยาได้

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เม็ดพลาสติกเกรด PCRH01BN เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลพอลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองการผลิตซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าด้วยแม่พิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปยังไม่สามารถใช้กับเกรดที่สัมผัสกับอาหารและยาได้

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด PCRH02BW เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอททิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองการผลิตซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าด้วยแม่พิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปยังไม่สามารถใช้กับเกรดที่สัมผัสกับอาหารและยาได้

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด PCRH03BB เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลพอลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองการผลิตซึ่งเหมาะกับการขึ้นรูปโดยวิธีการเป่าด้วยแม่พิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปยังไม่สามารถใช้กับเกรดที่สัมผัสกับอาหารและยาได้

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน, SCGC GREEN POLYMER™: Reduce

SCGC™ S411B เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีความแข็งแรงสูง สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการเป่า มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์โดยยังคงความแข็งแรงและความทนต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล

SCGC™ เอชดีพีอี S414B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดนมโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูปโดยเฉพาะเครื่องเป่าความเร็วสูง