close

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

SCGC™ผลิตเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิดสำหรับงานเปลือกหุ้มสายไฟ งานฉนวน สำหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล เช่น เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน เม็ดพลาสติกพีวีซี เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ และเม็ดพลาสติก XLPE
เม็ดพลาสติกพีอี มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำเปลือกหุ้มสายไฟสีดำ และฉนวน ของสาย LAN และ Filler Rod


เม็ดพลาสติกพีวีซี และเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ เหมาะกับงานสายไฟภายในอาคาร สายไฟสำหรับการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปกาวสำหรับสายเคเบิล และสายเคเบิลชนิดพิเศษต่าง ๆ เม็ดพลาสติก XLPE ด้วยเทคโนโลยี Siloplast และ Siloxance ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ XLPE ที่หลากหลาย เหมาะกับงานสายไฟที่มีแรงดันระดับต่ำถึงปานกลาง (25 kV)

สายไฟและสายเคเบิลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, วัสดุสำหรับอาคาร

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอชดีพีอี H2001WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงคอมพาวด์สีดำ ผลิตโดยเทคโนโลยี Bimodal และมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดี สำหรับการเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี จึงทำให้เหมาะสมต่อการใช้ผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้ากำลังและสายสื่อสาร

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

SCGC™ เอชดีพีอี H512W เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับใช้ผลิตเป็นฉนวนของสายสื่อสารแบบ aircore และสายสื่อสารที่ประกอบด้วยปิโตรเลียมเจลลี่ ทั้งแบบฝังโดยตรงและแขวนบนอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตเป็นฉนวนชั้นนอกของโครงสร้างสายเคเบิลแบบ foam skin ได้เป็นอย่างดี

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

SCGC™ เอชดีพีอี H624WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงคอมพาวด์สีดำ ผลิตโดยเทคโนโลยี Bimodal สำหรับเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้ากำลังและสายสื่อสาร ที่มีค่าการไหลตัวและความหนาแน่นอยู่นอกช่วงของสินค้าดั้งเดิมของSCGC™ จึงทำให้ความสามารถในการขึ้นรูปเป็นสายเคเบิลได้ดีขึ้น และยังมีสารเติมแต่งและคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวได้ดีในระดับที่เหมาะสมสำหรับสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L546WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นคอมพาวนด์สีดำ สำหรับผลิตเป็นเปลือกนอกของสายสื่อสาร ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดีสำหรับคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, งานโครงสร้างใต้ดิน

SCGC™ เอ็มดีพีอี M545WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลางคอมพาวนด์สีดำ สำหรับผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดีสำหรับคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

สายไฟและสายเคเบิลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ชิ้นส่วนยานยนต์

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลต่ำ ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

สายไฟและสายเคเบิลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, ชิ้นส่วนยานยนต์

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

สายไฟและสายเคเบิลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, วัสดุสำหรับอาคาร, ชิ้นส่วนยานยนต์, ชุดสายไฟ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟและสายเคเบิลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร, วัสดุสำหรับอาคาร, ชิ้นส่วนยานยนต์, ชุดสายไฟ

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ