close

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหัวใจแห่งครัวเรือนสมัยใหม่ ที่มอบความสะดวกและประสิทธิภาพในงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย


ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ จากเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Mitsui Chemicals Inc. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก SCGC™ PP ของเราจึงมีสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งแรง และผ่านมาตรฐาน RoHS และ REACH สามารถนำไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

60701WHA เป็นผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟินคอมพาวน์ โดยสินค้านี้ออกแบบมาสำหรับขึ้นรูปผ่านกระบวนการรีดออกมาเป็นซีล หรือขอบยางสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ

SCGC™ พีพี P400S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอ ให้อัตราผลผลิตสูงและสมบัติเชิงกลที่ดี

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P401S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอและสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P403J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P440J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนบล็อกโคพอลิเมอร์ เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและทนแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P441JU เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความต้านทานแรงกระแทกสูงและใช้งานภายนอกอาคาร

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P640J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและทนแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, แบตเตอรี่

SCGC™ พีพี P642J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P686J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนบล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีการเติมสารก่อผลึก ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกระแทกสูง มีความแข็งทรงรูป และมีอัตราการผลิตที่ดี

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P700J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป