close

SCGC™ HDPE

SCGC™ HDPE เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
ความหนาแน่นสูง

เม็ดพลาสติก HDPE หรือโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงได้เปลี่ยนแปลงวงจรอุตสาหกรรมทั่วโลกด้วยความแข็งแกร่งและความทนทาน จึงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในวัสดุหลักสำหรับบรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง และอีกหลายอุตสาหกรรม


SCGC™ HDPE ผลิตโดยกรรมวิธี Bimodal โดยเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Mitsui Chemicals Inc. ประเทศญี่ปุ่น มีความทนทานทั้งต่อแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี รวมถึงยังยืดหยุ่น สามารถขึ้นรูปได้ง่าย

SCGC™ HDPE Density (g/cm³) ESCR @ 50 °C (hrs, F50, 25% Igepal) Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) Melt Flow Rate at 190 °C and 5.0 kg (g/10 min)
F15 0.952 - 0.06 - VIEW
H1000PBL - - - 0.18 VIEW
H1000PC - - - 0.24 VIEW
H1000PCH - - - 0.2 VIEW
H1000PCI - - - 0.24 VIEW
H1000PWI - - - 0.20 VIEW
H112PC - - - 0.20 VIEW
H2001WC 0.960 (compound) - 0.15 - VIEW
H355JA 0.961 - 7.50 - VIEW
H377C 0.961 - 7.50 - VIEW