close

Slip & Antiblock Masterbatch

ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวฟิล์มลื่นและป้องกันการยึดติดของฟิล์ม โดยมีปริมาณสารตัวช่วยในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการเปิดปากถุงที่ดีขึ้นและง่ายต่อการใช้งานถุง

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, สารเติมแต่ง

แอคทีฟพลัส เกรด SB31L เป็นสารที่ทำให้ลื่นและป้องกันการยึดติด โดยมีปริมาณสารตัวช่วยในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการเปิดปากถุงที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, Slip & Antiblock Masterbatch

แอคทีฟพลัส เกรด SB32L เป็นสารที่ทำให้ลื่นและป้องกันการยึดติด โดยมีปริมาณสารตัวช่วยในอัตราส่วนที่สูง ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการเปิดปากถุงที่ดีขึ้น