close

เครื่องใช้ในครัวเรือน

ของใช้ในครัวเรือน ตั้งแต่อุปกรณ์ทำความสะอาดไปจนถึงเครื่องมือในครัว ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตในบ้านมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น


SCGC™ พัฒนาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีนสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าหลายชนิด โดยมี SCGC™ PP หลายประเภท ได้แก่ พีพี อิมแพค โคโพลีเมอร์, พีพี โฮโมโพลีเมอร์ และ พีพี แรนดอม โพลีเมอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ทนทานแรงกระแทกสูง มีความทรงรูปของชิ้นงานที่ดีและมีความใส

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ฝา, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน

SCGC™ เอชดีพีอี H5818J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป และมีความสามารถในการไหลตัวได้ดีซึ่งจะช่วยในเรื่องอัตราการผลิตที่สูง

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ HDPE H5840B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุสารเคมีโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, เครื่องใช้ในครัวเรือน

SCGC™ เอชดีพีอี H6140B เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นบรรุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขอนามัยส่วนบุคคล, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P403J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด homopolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P440J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนบล็อกโคพอลิเมอร์ เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและทนแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P441JU เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความต้านทานแรงกระแทกสูงและใช้งานภายนอกอาคาร

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, สันทนาการและการตกแต่ง

SCGC™ พีพี P483JU เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง และต้านทานแรงกระแทกสูง อีกทั้งยังทนต่อแสงแดดภายนอกอาคาร

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P640J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงและทนแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, แบตเตอรี่

SCGC™ พีพี P642J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนอิมแพ็คโคพอลิเมอร์ ที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เหมาะสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์อื่นๆ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P686J เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนบล็อกโคพอลิเมอร์ที่มีการเติมสารก่อผลึก ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการคุณสมบัติทนแรงกระแทกสูง มีความแข็งทรงรูป และมีอัตราการผลิตที่ดี