close

อุปกรณ์อื่นๆ

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง เม็ดพลาสติก PP และ PVC สำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่เกี่ยวกับสิ่งทอและอุปกรณ์อื่นๆ
เช่น PP coating และเม็ดพลาสติก PVC paste สำหรับการพิมพ์และการเคลือบพื้นผิว เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนของ SCGC ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจาก Mitsui Chemicals Inc. ประเทศญี่ปุ่น โดยทาง SCGC มีเม็ดพลาสติก PP Homopolymer
ซึ่งให้คุณสมบัติเชิงกลที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับใช้ในงานเคลือบสินค้าสิ่งทอยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีผลิตภัณฑ์จาก พีวีซี เพสต์ เรซิน ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผิวมีความมันเงาสูง
เหมาะแก่การเพื่อเคลือบผิวเพื่อป้องกันและตกแต่ง รวมทั้งยังใช้เป็นหมึกพิมพ์ในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้แล้วยังมีความหนืดต่ำ จึงง่ายต่อการขึ้นรูป ทำให้เป็นที่นิยมใช้ในงานเคลือบเส้นใย และตาข่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: general_plastics@scg.com

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ

SCGC™ พีพี P400S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอ ให้อัตราผลผลิตสูงและสมบัติเชิงกลที่ดี

แห/อวน, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อื่นๆ, ชิ้นส่วนยานยนต์

SCGC™ พีพี P401S เป็นพอลิโพรพิลีนชนิดโฮโมพอลิเมอร์ ที่ถูกออกแบบสำหรับกระบวนการอัดรีดด้วยหัวดายแบบ T-die หรือแบบ spinneret ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเส้นด้ายแบนหรือเส้นใยเดี่ยว โดยมีจุดเด่นในเรื่องการขึ้นรูปที่สม่ำเสมอและสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม

เครื่องใช้ในครัวเรือน, สันทนาการและการตกแต่ง, อุปกรณ์อื่นๆ, งานพื้น, ผ้าใบกันน้ำ

SCGC™ พีวีซี PC750 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, อุปกรณ์อื่นๆ

SCGC™ พีวีซี PF741 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, แผ่นใยสังเคราะห์
ปูพื้นงานโยธา, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สันทนาการและการตกแต่ง, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, งานพื้น, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผ้าใบกันน้ำ

SCGC™ พีวีซี PG680 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, แผ่นใยสังเคราะห์
ปูพื้นงานโยธา, เครื่องใช้ในครัวเรือน, สันทนาการและการตกแต่ง, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, วัสดุสำหรับอาคาร, งานพื้น, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผ้าใบกันน้ำ

SCGC™ พีวีซี PG740 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem

ถุงเก็บก๊าซชีวภาพ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์หนังสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ถุงมือ, อุปกรณ์อื่นๆ, ผ้าใบกันน้ำ, อุปกรณ์การแพทย์
และสุขภาพ

SCGC™ พีวีซี PG770 เป็นพีวีซีโฮโมพอลิเมอร์สำหรับการใช้งานแบบ Paste ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลสูง ผลิตโดย TPC Paste Co. , Ltd. ภายใต้เทคโนโลยี HYBRID ของ OxyChem