close

GRADE

L1220F

SCGC™ แอลแอลดีพีอี L1220F เม็ดพลาสติกพีอีชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยมีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสานป้องกันการยึดติด เหมาะสำหรับฟิล์มพลาสติกทั่วไปที่ต้องการการเปิกปากถุงที่ง่าย และสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ LDPE

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.920
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 2.00
Tensile strength at Break (kg/cm²) ASTM D 882 MD 420, TD 300
Dart Impact Strength (g) ASTM D 1709 100
Melting Point (°C) ASTM D 2117 120
แผ่นพับสินค้า