close

SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

Design for Recyclability

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

SCGC™ กรีน พอลิเมอร์ BWO1501G แบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ต่ำกว่า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวันต่อตารางเมตร และสามารถเคลือบติดกับพื้นผิวพลาสติกได้ดี

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

SCGC™ เอชดีพีอี H619F เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับงานเป่าฟิล์มและฟิล์มชนิดพิเศษแบบดึงยืดในแนวของเครื่องจักรที่ให้คุณสมบัติด้านการกันความชื้น การทนต่อความร้อน และความแข็งที่ดี เมื่อผสมกับเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ P408F เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทางให้กลายเป็น BOPP film ที่ออกแบบให้มีสมบัติการทนความร้อนและความแข็งที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ S197F