close

SCGC GREEN POLYMER™

โซลูชันนวัตกรรม เพื่อโลก-เพื่อเรา

SCGC GREEN POLYMER™ เทรนด์นวัตกรรมพลาสติก ตอบรับ Sustainability Trends เพื่อความยั่งยืน โลก-สังคม-และธุรกิจ

ข้อมูลของ MSCI ESG Research LLC ระบุว่า ธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม และคุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน คือความคาดหวังของนักลงทุนในทุกช่วงวัยต่อแนวโน้มการลงทุนในอนาคต ประเด็นดังกล่าวช่วยตอกย้ำข้อเท็จจริงที่น่าสนใจจาก รายงานความเสี่ยงประจำปี 2021 ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF) ที่เผยให้เห็นว่าในอีกทศวรรษหน้า โลกจะเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมถึง Emerging Businesses ที่จะเกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

SCGC GREEN POLYMER™ จาก SCGC คือ นวัตกรรมพลาสติก ที่สอดรับกับ Global Trend เทรนด์เทคโนโลยี เทรนด์นวัตกรรม เทรนด์การตลาด และเทรนด์แห่งอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) พลังงานทางเลือก บรรจุภัณฑ์รักโลก และหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในระดับภูมิภาค SCGC ได้พัฒนา Green Innovation หรือนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับ Sustainability Trends ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM เพื่อตอบรับความต้องการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดผ่าน 4 โซลูชัน ได้แก่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable

‘REDUCE’ คุณภาพสูงขึ้น - ใช้ทรัพยากรน้อยลง

จุดเริ่มต้นของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่ได้ประโยชน์เต็มที่ จึงเป็นที่มาของโซลูชัน Reduce จาก SCGC GREEN POLYMERTM ที่พัฒนาเม็ดพลาสติกให้มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรม SMXTM Technology เทคโนโลยีเฉพาะตัวจาก SCGC ซึ่งอัปเกรดคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกให้ยังคงคุณภาพสูง ทำให้ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลง ผลิตภัณฑ์บางลง น้ำหนักเบา และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮไลต์แบรนด์สินค้า : ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ’ ชนิดขวด

‘RECYCLABLE’ ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว - รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

แม้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging จะเป็นแพ็กเกจจิ้งยอดนิยมที่ใช้สำหรับใส่อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยว และซองรีฟิลต่าง ๆ แต่การรีไซเคิลกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายทุกคนในห่วงโซ่คุณค่ามาอย่างยาวนาน เพราะบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นยึดติดไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำและอากาศ ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าที่อยู่ภายใน การจะนำบรรจุภัณฑ์นี้มารีไซเคิลจึงทำได้ค่อนข้างยาก เพราะไม่สามารถแยกชั้นบรรจุภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยฟิล์มจากวัสดุหลากชนิดได้ด้วยมือเปล่า โอกาสในการกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจึงน้อยมาก

ด้วยโซลูชัน Recyclable จาก SCGC GREEN POLYMERTM ทำให้บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพัฒนาไปอีกขั้น ด้วย Recyclable Packaging Solution โซลูชันสำหรับผู้ผลิตและแบรนด์สินค้า สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% เป็นนวัตกรรมพลาสติกที่ตอบ Sustainability Trends เพื่อความยั่งยืน โดย SCGC ได้คิดค้นนวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของอากาศเพื่อทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด (Multi-Material) กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว (Mono-Material) สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพของสินค้า ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล โดย RecyClass เป็นรายแรกในอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมนี้กันมากขึ้น ไฮไลต์แบรนด์สินค้า : ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ’ ชนิดถุงเติม

‘RECYCLE’ คุณภาพสูง - วนใช้ซ้ำใหม่ได้

คงจะดีไม่น้อย ถ้าพลาสติกทุกชิ้นบนโลกมีโอกาสได้เกิดใหม่ ซึ่งโซลูชัน Recycle จาก SCGC GREEN POLYMERTM สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมารีไซเคิล กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง High Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR ซึ่ง SCGC พัฒนาคุณสมบัติให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่คิดค้นเพื่อลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ และนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ตอบโจทย์เทรนด์นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืนอย่างยิ่ง

ไม่เพียงเท่านั้น SCGC ยังมีเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ล้ำขึ้นอีกขั้น ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) สำหรับใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ISCC PLUS โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ความมุ่งมั่นในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ SCGC ขยายไปสู่ตลาดสำคัญในทวีปยุโรป เริ่มจากการลงทุนในบริษัทซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลในประเทศโปรตุเกส ที่ขณะนี้ได้เพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงอีก 25% ของกำลังการผลิตรวม ส่งผลให้บริษัทซีพลาสต์มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรวมกว่า 45,000 ตันต่อปี ยังไม่หยุดแค่นั้น SCGC ยังเดินหน้าลงทุนในกลุ่มบริษัทคราส (KRAS) ผู้นำด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเดินหน้าธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อรองรับตลาดโลก โดยเฉพาะในยุโรปที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไฮไลต์แบรนด์สินค้า : แกลลอนน้ำยาล้างจาน Unilever , ขวดแกลลอนน้ำมัน Shell , ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ‘เปา , บรรจุภัณฑ์ของสินค้ากลุ่มแป้งในเครือ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ แบรนด์ ‘แคร์’ และ ‘โพรเทคส์’   

‘RENEWABLE’ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ - หมุนเวียนทรัพยากร

อีกหนึ่งการพัฒนาพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติจำพวกพืช (bio-based) และทรัพยากรหมุนเวียนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำกว่าพลาสติกทั่วไป รวมถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ช่วยลดปัญหาพลาสติกใช้แล้วที่หลุดรอดสู่ธรรมชาติได้อีกทางด้วย

SCGC เล็งเห็นความจำเป็น และโอกาสจากการผลิตพลาสติกชีวภาพ จึงจับมือกับ Braskem ผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลกจากประเทศบราซิล เร่งเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย เพื่อผลิต “ไบโอเอทานอล” วัตถุดิบในการผลิต “ไบโอพอลิเอทีลีน” (Bio-PE) เน้นส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งมีความต้องการพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้น ความพิเศษของไบโอพอลิเอทีลีนคือสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดขยะในกระบวนการย่อยสลาย และมีกระบวนการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้ด้วย

SCGC GREEN POLYMERTM คือ เทรนด์นวัตกรรมพลาสติก ตอบรับ Sustainability Trends เพื่อความยั่งยืน ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพราะพลิกโฉมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปสู่ความยั่งยืน ซึ่ง SCGC ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้ากลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภค ทั้งในแง่การใช้งานและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวไปกับผู้คนทุกเจเนอเรชันในอนาคต