close

GRADE

P602F

SCGC™ พีพี P602F เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนโฮโมพอลิเมอร์ที่ไม่มีสารเติมแต่งประเภทสารทำให้ลื่นและสารป้องกันการยึดติด โดยเหมาะสำหรับงานเป่าฟิล์มผ่านน้ำ เพื่อให้ฟิล์มมีความใสและการทรงรูปที่ดี

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.91
Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 10.00
Tensile strength at Break (kg/cm²) ASTM D 882 MD 270, TD 100
Tensile Modulus, 2% Secant (kg/cm²) ASTM D 882 MD 5500, TD 5300
Safety Data Sheet
แผ่นพับสินค้า