close

GRADE

P951J

เอสซีจีซี พีพี P951J เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด random copolymer เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปที่ต้องการความใสสูง อัตราผลผลิตสูง และมีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 28
Izod Impact Strength at 23°C (J/m) ASTM D 256 50
Izod Impact Strength at 0 °C (J/m) ASTM D 256 26
Flexural Modulus (kg/cm²) ASTM D 790 12,000
Haze (%) ASTM D 1003 < 20
Safety Data Sheet
แผ่นพับสินค้า