close

GRADE

H6430BM

SCGC™ HDPE H6430BM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่เหมาะแก่การนำไปขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุเครื่องดื่มโดยกระบวนการเป่าขึ้นรูป

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.964
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 0.40
Flexural Modulus (kg/cm²) ASTM D 790 16,000
Izod Impact Strength at 23°C (J/m) ASTM D 256 245
ESCR @ 50 °C (hrs, F50, 25% Igepal) ASTM D 1693 24
US FDA 21 CFR 177.1520 -
แผ่นพับสินค้า