close

GRADE

S16

SCGC™ S16 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย S16 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี คุณสมบัติพิเศษ:ออกแบบให้ มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการแระแทก ทนความร้อนและรังสี UV ได้ดี อีกทั้งมีช่วงอุณภูมิการขึ้นรูปก้วาง ขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ การผลิตเรือคายัค ถังน้ำใต้ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.945
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 3.50
UV level ASTMG155 8
แผ่นพับสินค้า