close

GRADE

M3565RW

SCGC™ M3565RW เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M3565RW เป็นเม็ดพลาสติกชนิดสีใส มีความทนทานต่อแสงแดดสูง (UV8) ด้วยโคมอโนเมอร์เฮกซีน (C6) ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการทนทานต่อแรงกระแทกสูง มีความแข็งตัว ออกแบบมาใหพื้นผิวชิ้นงานสวยงาม มีความคงตัวสูง เกรดนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สำหรับถังเก็บน้ำ ถังเก็บสารเคมี และชิ้นงานสำหรับยานยนต์

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.936
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 4.50
UV level ASTMG155 8
Directive 2002/95/EC (RoHs) -
Directive 2011/65/EU (RoHs Recast) -
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) -
Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (PPWD) -
แผ่นพับสินค้า