close

GRADE

D777C

เอสซีจีซี แอลดีพีอี D777C เม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับงานเคลือบหรือลามิเนตที่ขึ้นรูปได้ง่ายและมีคุณสมบัติด้านกลิ่นและรสที่ต่ำ เหมาะกับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm3) ASTM D 1505 0.920
Melt Index at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D1238 7
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg. (g/10 min) ASTM D1238 7
Melting Point (°C) ASTM D 2117 107
VICAT Softening Temperature (°C) ASTM D 1525 85
แผ่นพับสินค้า