close

GRADE

P408F

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ P408F เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทางให้กลายเป็น BOPP film ที่ออกแบบให้มีสมบัติการทนความร้อนและความแข็งที่ดีขึ้น ซึ่งเหมาะกับการเป็นชั้นพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวชนิดวัสดุพลาสติกประเภทเดียวที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.9
Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 3