close

GRADE

SB31L

แอคทีฟพลัส เกรด SB31L เป็นสารที่ทำให้ลื่นและป้องกันการยึดติด โดยมีปริมาณสารตัวช่วยในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ฟิล์มแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการเปิดปากถุงที่ดีขึ้น

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Slip Agents - 5.5%
Antiblock - 6.7%
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.96
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 2
US FDA 21 CFR 177.1520 -
Safety Data Sheet
แผ่นพับสินค้า