close

GRADE

S197F

เอสซีจีซี กรีน พอลิเมอร์ S197F นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากเทคโนโลยี SMX™ สำหรับฟิล์มดึงยืดสองทิศทางให้กลายเป็น BOPE film ที่ง่ายต่อการขึ้นรูปสินค้าโดยเฉพาะกระบวนการพิมพ์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษในด้านการทนความร้อนได้สูงและการทรงรูป จึงสามารถใช้เป็นชั้นพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่ทำมาจากพลาสติกชนิดเดียวที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.952-0.956
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 0.6-0.8
Melting Point (°C) ASTM D 2117 128-130