close

No Image

เอสซีจีซี โซลูชันส์

เอสซีจีซี โซลูชันส์
สำหรับผลิตชิ้นงานขึ้นรูปสินค้าพลาสติก

เราคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์และโซลูชันส์ ที่ช่วยสนับสนุนการผลิตชิ้นงาน ฉีดพลาสติก และการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายตามความต้องการ พร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ของ SCGC ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ไปพร้อมกับสร้างหลักประกันด้านความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ฝา

10901CLA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ขึ้นรูปทางเทคโนโลยี cold molding สำหรับเป็นซีลภายในฝาโลหะแบบจีบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ฝา

10901WHA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โพลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ขึ้นรูปทางเทคโนโลยี cold molding สำหรับเป็นซีลภายในฝาโลหะแบบจีบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ฝา

10908WHA เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นคล้ายยาง ผลิตจากวัตถุดิบโพลิโอเลฟิน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับการขึ้นรูปแบบ continuous compression molding ใช้เป็นซีลในฝาโลหะประเภทอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์ฝา

17801WHA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ cold molding ใช้เป็นซีลภายในฝาปิดโลหะแบบจีบสำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น นมถั่วเหลือง

ผลิตภัณฑ์ฝา

17804WHE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ cold molding ใช้เป็นซีลภายในฝาปิดอลูมิเนียมแบบเกลียวสำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น นมถั่วเหลือง

เรือคายัค

3985 เป็นพลาสติกคอมพาวนสีพอลิเอทิลีนความหนาแน่นเชิงสูง ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าเกรดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงทั่วไป คุณสมบัติพิเศษถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับ เรือคายัก เนื่องด้วยสามารถทนแรงกระแทกได้ดีและมีความแข็งเป็นพิเศษ พร้อมทั้งคุณสมบัติเพิ่มเติมในการใช้งานกลางแจ้ง UV8

เครื่องใช้ไฟฟ้า

60701WHA เป็นผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟินคอมพาวน์ โดยสินค้านี้ออกแบบมาสำหรับขึ้นรูปผ่านกระบวนการรีดออกมาเป็นซีล หรือขอบยางสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม, SCGC GREEN POLYMER™: Recycle

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด AP303S คือเม็ดพลาสติกหมุนเวียนซึ่งเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง หรือ แอดวานซ์รีไซเคิล โดยพลาสติกใช้แล้วจะถูกเก็บกลับมาผ่านกระบวนการให้กลับกลายไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในรูปแบบเม็ดพลายสติกใหม่อีกครั้ง

บรรจุภัณฑ์
แบบถุงหิ้ว, ถุงขยะ, SCGC GREEN POLYMER™: Renewable

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด BIOCF01FN เป็นเม็ดพลาสติกแบบย่อยสลายได้โดยออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์มที่ต้องการคุณสมบัติคือความเหนียว มีกลิ่นของเม็ดลพาสติกน้อย และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปจะเหมาะต่อการนำไปทำฟิล์มที่ย่อยสลายได้

บรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน แบบซอง,ถุง, SCGC GREEN POLYMER™: Recyclable

SCGC™ กรีน พอลิเมอร์ BWO1501G แบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ต่ำกว่า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวันต่อตารางเมตร และสามารถเคลือบติดกับพื้นผิวพลาสติกได้ดี