close

No Image

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
หรือเม็ดพลาสติก เอสซีจีซี

ประเภทของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์จาก เอสซีจีซี หรือ SCGC ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) พอลิเอทิลีน (PE) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด และเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นไปได้ INNOVATION THAT’S REAL พร้อมตอบโจทย์เทรนด์โลก และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นได้จริง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี  

ทีพีอี คอมพาวด์

10901CLA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ขึ้นรูปทางเทคโนโลยี cold molding สำหรับเป็นซีลภายในฝาโลหะแบบจีบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ทีพีอี คอมพาวด์

10901WHA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้โพลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ขึ้นรูปทางเทคโนโลยี cold molding สำหรับเป็นซีลภายในฝาโลหะแบบจีบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ทีพีอี คอมพาวด์

10908WHA เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นคล้ายยาง ผลิตจากวัตถุดิบโพลิโอเลฟิน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะกับการขึ้นรูปแบบ continuous compression molding ใช้เป็นซีลในฝาโลหะประเภทอะลูมิเนียม

ทีพีอี คอมพาวด์

17801WHA เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ cold molding ใช้เป็นซีลภายในฝาปิดโลหะแบบจีบสำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น นมถั่วเหลือง

ทีพีอี คอมพาวด์

17804WHE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้พอลิโอเลฟินเป็นวัตถุดิบหลัก ปราศจากส่วนประกอบของไวนิล ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ cold molding ใช้เป็นซีลภายในฝาปิดอลูมิเนียมแบบเกลียวสำหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น นมถั่วเหลือง

SCGC™ LLDPE

3985 เป็นพลาสติกคอมพาวนสีพอลิเอทิลีนความหนาแน่นเชิงสูง ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าเกรดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงทั่วไป คุณสมบัติพิเศษถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับ เรือคายัก เนื่องด้วยสามารถทนแรงกระแทกได้ดีและมีความแข็งเป็นพิเศษ พร้อมทั้งคุณสมบัติเพิ่มเติมในการใช้งานกลางแจ้ง UV8

ทีพีอี คอมพาวด์

60701WHA เป็นผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติกพอลิโอเลฟินคอมพาวน์ โดยสินค้านี้ออกแบบมาสำหรับขึ้นรูปผ่านกระบวนการรีดออกมาเป็นซีล หรือขอบยางสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

SCGC
GREEN POLYMER™

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด AP303S คือเม็ดพลาสติกหมุนเวียนซึ่งเป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง หรือ แอดวานซ์รีไซเคิล โดยพลาสติกใช้แล้วจะถูกเก็บกลับมาผ่านกระบวนการให้กลับกลายไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในรูปแบบเม็ดพลายสติกใหม่อีกครั้ง

ไบโอพลาสติกย่อยสลายได้, SCGC
GREEN POLYMER™

เอสซีจีซี กรีนพอลิเมอร์ เกรด BIOCF01FN เป็นเม็ดพลาสติกแบบย่อยสลายได้โดยออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์มที่ต้องการคุณสมบัติคือความเหนียว มีกลิ่นของเม็ดลพาสติกน้อย และสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปจะเหมาะต่อการนำไปทำฟิล์มที่ย่อยสลายได้

SCGC
GREEN POLYMER™

SCGC™ กรีน พอลิเมอร์ BWO1501G แบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้ต่ำกว่า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวันต่อตารางเมตร และสามารถเคลือบติดกับพื้นผิวพลาสติกได้ดี