close

GRADE

P655IM

SCGC™ พีพี P655IM เป็นเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน ชนิด random copolymer ที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ (ขวดน้ำเกลือ) ซึ่งมีโปร่งใสดีโดย P655IM ได้รับการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการฉีดยืดเป่าขึ้นรูป (ISBM) P655IM เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, USP และ EP หมายเหตุ: ขอแนะนำสำหรับการใช้เม็ดพลาสติกไปใช้ในทุก ๆ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยจะต้องมีการปรึกษาหรือขอคำแนะนำกับ SCGC™ ก่อนเสมอ

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.91
Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 7.00
Flexural Modulus (kg/cm²) ASTM D 790 9,000
Izod Impact Strength at 23°C (J/m) ASTM D 256 69
US FDA 21 CFR 177.1520 -
EP 3.1.6 -
USP Class 6 -