close

GRADE

M545WC

เอสซีจีซี เอ็มดีพีอี M545WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลางคอมพาวนด์สีดำ สำหรับผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดีสำหรับคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm3) ASTM D 1505 0.946
ESCR @ 50 °C (hrs, F50) ASTM D 1693 >1000
Flexural Modulus (MPa) ASTM D 790 600
Melt Flow Rate at 190 °C and 5.0 kg. (g/10 min) ASTM D1238 0.700
แผ่นพับสินค้า