ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์

5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์

วันที่: 23 พ.ย. 2564

รายงานฉบับล่าสุดของIPCC หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change)ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในระดับโลกเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ (United Nation: UN) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำสาขาต่างๆ ที่ช่วยกันทบทวน สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์นับหมื่นชิ้นจากทั่วโลก จนออกมาเป็นรายงานการประเมิน (Assessment Report) ระดับโลกที่มีความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) คือ ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพชีวิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจ” เอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาค จึงได้มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด และที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้โลกได้ ไฮไลต์ที่น่าสนใจทั้ง 5 มีดังต่อไปนี้ เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การรีไซเคิล” เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality Post-Consumer Recycled Resin (PCR)เป็นหนึ่งในนวัตกรรมภายใต้โซลูชัน “การรีไซเคิล” ด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ และเครือข่ายในการรวบรวมพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน ทำให้สามารถเปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ชนิด HDPE คุณภาพสูงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของขยะที่ถูกนำมาใช้ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกอย่าง Global Recycle Standard (GRS) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกใหม่ได้ตั้งแต่ 25–100% ตอบโจทย์นโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป และยังช่วยลดการเผาขยะเพื่อกำจัดอีกด้วย เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การลดใช้ทรัพยากร” SMXTMTechnologyคือ เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีแนวคิดการออกแบบเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำให้เม็ดพลาสติก HDPE มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความแข็งแรง และความเหนียวแน่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้ผลิตจึงใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง ส่งผลให้ใช้พลังงานในการกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้สินค้าปลายทางมีน้ำหนักเบาลงด้วย จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งอีกต่อหนึ่ง เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การใช้พลังงานสะอาด” นวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นผิวน้ำ หรือที่เรียกว่าSCG Floating Solar Solutionsเอสซีจี เคมิคอลส์ คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด สามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับกลางจนถึงระดับใหญ่ มีจุดเด่นที่การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยตัวทุ่นผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV stabilizer ทนทานต่อแสงแดด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำกว่า 34 โครงการ สามารถสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึง 37.9 เมกะวัตต์ (MWp) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 26,530 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 18,192 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การจัดการขยะแบบครบวงจร” “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”คือ โมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งต่อยอดจากบางซื่อโมเดลโมเดลการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ มาสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน จ.ระยอง ขับเคลื่อนผ่าน “บ-ว-ร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community และเชื่อมต่อกับ “ธนาคารขยะชุมชน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วงต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) สามารถนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 166 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 125 ตั เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย “การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล” การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือAI Supervisory for Energy Analyticsโดยนำมาใช้ตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักร ทำให้สามารถคาดการณ์ความผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และไม่สูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ จากการทดสอบติดตั้งเทคโนโลยีในหน่วยการผลิตย่อย สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 19,430 กิกะจูลต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 806 ตันต่อปี ตามความมุ่งมั่นที่เอสซีจี เคมิคอลส์จะพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG และ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เราจึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเราพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและลงมือปรับเปลี่ยน พร้อมสร้างสรรค์แนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลของโลกใบนี้ให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน ติดตาม 5 นวัตกรรมลดโลกร้อน “เปลี่ยนโลกที่มีให้ดีขึ้น” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ที่https://bit.ly/3C7atQ7​

เอสซีจี เคมิคอลส์ ผนึกกำลัง เซเว่นฯ สร้างสรรค์ ‘ถ.ถุงทนทาน’ จากพลาสติกใช้แล้ว ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี เคมิคอลส์ ผนึกกำลัง เซเว่นฯ สร้างสรรค์ ‘ถ.ถุงทนทาน’ จากพลาสติกใช้แล้ว ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

วันที่: 16 พ.ย. 2564

กรุงเทพฯ – 11พฤศจิกายน2564 เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผลักดันการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งสินค้าของซีพี ออลล์ ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนกลายมาเป็น ‘ถ.ถุงทนทาน’ ถุงพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ซ้ำได้ นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ตามเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกจากยุโรป และบริษัท นารายณ์แพค จำกัด พาร์ตเนอร์ผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ของไทย เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR (High Quality Post-Consumer Recycled Resin) และนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เปิดเผยว่า “นับเป็นก้าวสำคัญที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จับมือกับพันธมิตรเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโมเดลการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ซึ่งหมายถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์หนึ่งกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้ทั้งหมด โดยเริ่มจากการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งของซีพี ออลล์ มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR ภายใต้แบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM ปรับแต่งด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ ทำให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ตอบโจทย์การใช้งาน นำกลับมาผลิตเป็นถุงที่มีความทนทาน ให้ผู้บริโภคใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง โดยมี SCGP reXycle เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเก็บรวบรวมและขนส่งพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เชื่อมโยงพาร์ตเนอร์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เกิดการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling) โดยคาดว่าจะสามารถขยายโมเดลนี้ไปยังองค์กรอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน” นางภภัสสร ธนสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการและสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เพื่อทำให้พลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ในรูปแบบของถุงพลาสติกรีไซเคิลที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ซ้ำได้อย่าง ’ถ.ถุงทนทาน’ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำ โดยเริ่มมีการใช้งานแล้วทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามปณิธานอันมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส’ รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย” นายเดวิด บูรช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของหลายภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้งานปลายทาง นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของสุเอซในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่าพลาติก ไปจนถึงระดับประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ สุเอซได้อาศัยความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ผ่านการรับรอง Global Recycled Standard (GRS) นอกจากนี้ ตัวโรงงานผลิตยังถูกออกแบบให้มีการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน และยังเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีอัตราการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สูงที่สุดในประเทศอีกด้วย เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากสุเอซจึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสายการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 35,000 ตันต่อปี ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้อย่างดี” นายชูเกียรติ ดุลยโกเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด เปิดเผยว่า “การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มาผลิตถุงพลาสติกแทนการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ (virgin resin) นั้น จะสามารถตอบโจทย์นโยบายภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมและโมเดล BCG ได้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการหมุนเวียนวัตถุดิบที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดวงจรที่สมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมพลาสติกเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนี้ยังมีคุณสมบัติที่มีความใกล้เคียงเม็ดพลาสติกเกรด A สูงมาก ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเป็นถุงที่มีคุณภาพ สะอาด แข็งแรงทนทาน และใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง”
Advanced Recycling เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน “ISCC PLUS” รายแรกในไทย ตอกย้ำทิศทางปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน พุ่งเป้าพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก

Advanced Recycling เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน “ISCC PLUS” รายแรกในไทย ตอกย้ำทิศทางปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน พุ่งเป้าพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการตลาดโลก

วันที่: 22 ก.ย. 2564

กรุงเทพฯ – 21 กันยายน 2564 เอสซีจี เคมิคอลส์ แถลงความคืบหน้าตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability) โดยล่าสุด กระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งเป็นการรับรองให้กับองค์กรที่มีการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในประเภท Advanced Recycling นอกจากนี้ยังพุ่งเป้าสู่การทำเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยถึงความคืบหน้าของ Advanced Recycling ตามแผนโรดแมปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนว่า “ขณะนี้ การดำเนินงานด้าน Advanced Recycling ซึ่งเป็นการนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมี หรือที่เรียกว่า Recycled Feedstock นั้นมีความคืบหน้าไปตามแผนที่วางไว้ โดยล่าสุด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS โดย International Sustainability and Carbon Certification หรือ ISCC ซึ่งเป็นการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ Advanced Recycling จากเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก” เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี Advanced Recycling โดยใช้สารเร่งปฏิกิริยา ทำให้กระบวนการรีไซเคิลมีอุณหภูมิต่ำ จึงช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการควบคุมระบบอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการจัดหาเศษพลาสติกใช้แล้ว การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ การรีไซเคิลผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling การจัดควบคุม จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะได้ Recycled Feedstock เพื่อนำกลับไปผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศได้อีกด้วย “เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ทั้งนี้ มีแนวทางในการสอบกลับสมดุลมวล (Mass Balance Approach) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของแบรนด์สินค้าชั้นนำที่มองหาวัสดุพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” นายธนวงษ์ กล่าวทิ้งท้าย _________________________ เกี่ยวกับ Advanced Recycling จากเอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ Partner ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี จัดตั้งบริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส (Circular Plas Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี (Chemical Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติก ที่เรียกว่า Advanced Recycling Technology มีโรงงานทดสอบการผลิต หรือ Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทย บริเวณโรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อทดสอบการผลิต Recycled Feedstock และวางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตต่อไปในอนาคต เกี่ยวกับ ISCC ISCC หรือ International Sustainability and Carbon Certification คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ISCC เป็นองค์กรอิสระ ควบคุมโดยสมาคม ISCC ดำเนินการรับรองด้วยระบบที่มีมาตรฐานระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวด และตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • All Around Plastics