close

สายไฟและสายเคเบิล

เรามีวัสดุหลากหลายชนิดสำหรับงานเปลือกหุ้มสายไฟ (Jacketing) และงานฉนวน (Insulation) สำหรับสายไฟฟ้าและโทรคมนาคม


เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำเปลือกหุ้มสายไฟสีดำ (Black Compound Jacketing) และฉนวน (Insulation) ของสาย LAN และ Filler Rod

เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมพาวนด์ ผ่านการรับรองทั้งมาตรฐานไทยและสากล สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานสายไฟภายในอาคาร สายไฟสำหรับการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปกาวสำหรับสายเคเบิล และสายเคเบิลชนิดพิเศษต่าง ๆ เช่น สายเคเบิลที่มีฉนวนป้องกันไฟ (High Flame Retardant) และ สายเคเบิลที่มีควันน้อยและปราศจากฮาโลเจน เป็นต้น

เม็ดพลาสติก XLPE ด้วยเทคโนโลยี Siloplast และ Siloxance ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ XLPE ที่หลากหลาย เหมาะกับงานสายไฟที่มีแรงดันระดับต่ำถึงปานกลาง (25 kV)


SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H2001WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงคอมพาวด์สีดำ ผลิตโดยเทคโนโลยี Bimodal และมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดี สำหรับการเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H512W เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับใช้ผลิตเป็นฉนวนขของสายสื่อสารแบบ aircore และสายสื่อสารที่ประกอบด้วยปิโตเลียมเจลลี่ ทั้งแบบฝังโดยตรงและแขวนบนอากาศ

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H520W เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง สำหรับการผลิต filler rod ของสายสื่อสาร และสามารถใช้ผสมกับเม็ดสีต่างๆเพื่อผลิตเป็นแถบสีด้านข้างของสายเคเบิล สินค้าเกรดนี้ไม่ได้มีการเติมสารป้องกันรังสียูวี

SCGC™ เอชดีพีอี

เอสซีจีซี เอชดีพีอี H678WC เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงคอมพาวนด์สีดำ ที่ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันโดยใช้เตาปฏิกรณ์ 2 ลูก มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เหมาะสมและมีการกระจายตัวของและคาร์บอนแบล็คที่ดี

SCGC™ เอ็มดีพีอี

เอสซีจีซี เอ็มดีพีอี M545WC เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นปานกลางคอมพาวนด์สีดำ สำหรับผลิตเป็นเปลือกนอกของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนแบล็คที่กระจายตัวดีสำหรับคุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศและรังสียูวี

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เรซิน

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เรซิน

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เรซิน

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลปานกลาง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เรซิน

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ

SCGC™ พีวีซี:
พีวีซี เรซิน

พีวีซีเรซินโฮโมพอลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ลักษณะเป็นผงร่วนสีขาว ผลิตจากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบแขวนลอย ผงพีวีซีเรซินสามารถผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติของสินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ