close

GRADE

S15

SCGC™ S15 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น สำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย S15 เป็นชนิดคอมพาวนด์สีที่มีคุณสมบัติในการเกาะติดกับ PU โฟม, คุณสมบัติพิเศษออกแบบให้ มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการแระแทก ทนความร้อนและรังสี UV ได้ดี อีกทั้งมีช่วงอุณภูมิการขึ้นรูปก้วาง ขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ: การผลิตเรือคายัค ถังน้ำใต้ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.932
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 4.00
UV level ASTMG155 2
แผ่นพับสินค้า
Certificates