close

GRADE

M40

SCGC™ M40 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สีสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational moulding) เหมาะสำหรับ บรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม. โดยเกรด M40 มี UV rating = 8 สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.932
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 4.00
UV level ASTMG155 8
Directive 2002/95/EC (RoHs) -
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) -
แผ่นพับสินค้า