close

GRADE

M72

SCGC™ M72 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) โดย M72 เป็นชนิดคอมพาวนด์สี คุณสมบัติพิเศษ: อัตราการไหลตัวในสภาวะของเหลวที่ดีมีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว อีกทั้งขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับ: ถังแช่น้ำแข็ง หรือชิ้นงานที่ต้องการผิวชิ้นงานที่ละเอียดปราศจากตามด

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.932
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 6.00
UV level ASTMG155 4
FDA) 21 CFR Part 177.1520 Olefin polymers (c) 2.1 for food contact -
Directive 2002/95/EC (RoHs) -
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) -
แผ่นพับสินค้า