close

GRADE

M30

SCGC™ M30 เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดคอมพาวนด์สีสำหรับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Moulding) เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มีความหนาต่ำกว่า 5 มม. โดยเกรด M30 สำหรับการใช้งานในร่ม หรือกึ่งกลางแจ้ง

คุณสมบัติ วิธีทดสอบ ค่า
Density (g/cm³) ASTM D 1505 0.932
Melt Flow Rate at 190 °C and 2.16 kg (g/10 min) ASTM D 1238 4.00
UV level ASTMG155 2
แผ่นพับสินค้า