สินค้าและบริการ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560  องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เอสซีจี เคมิคอลส์ คว้ารางวัล Prime Minister Road Safety ประจำปี 2560 องค์กรดีเด่นเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่: 12 ธ.ค. 2560

นายชลณัฐ ญาณารณพ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรเอกชนที่มีผลงานในการดำเนินงานที่โดดเด่นทางด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน จากนายสุธี มากบุญ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ (6 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเรื่องดื่มไม่ขับทั้งภายในงานและนอกงานจนได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทผลงานดีเด่นด้านการจัดการปัญหาเมาแล้วขับเมื่อปี 2554 และในปี 2558 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (The Life Saving Rules) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรภายใต้แนวคิด The LifesaverTM หรือ ผู้พิทักษ์ชีวิต เพื่อให้พนักงานดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และช่วยดูแลผู้ที่อยู่รอบตัวให้ปลอดภัยด้วย เป็นเสมือนผู้พิทักษ์ชีวิตให้กันและกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดระยองในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับชุมชนรอบโรงงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยน่าอยู่ตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563
เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เอสซีจี เคมิคอลส์ รับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่: 15 พ.ย. 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมี นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการเข้ารับโล่จากประวัติและผลงานของบุคคลหรือองค์กรที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีแผนงานของหน่วยงานในการดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงมาตรการองค์กรปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้กำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร มุ่งสู่“องค์กรแห่งวัฒนธรรมความปลอดภัย” มาตั้งแต่ปี 2552 และสร้างวัฒนธรรม “ดื่มไม่ขับ” ขึ้นในปี 2553 มีการกำหนด 9 กฎพิทักษ์ชีวิต หรือ “The Life Saving Rules” ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขั้นต่ำบังคับใช้กับพนักงานทุกคน และต่อยอดด้วยการรณรงค์ผ่านแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตตั้งแต่ปี 2559 รวมถึงได้สนับสนุนให้เกิดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งกับภายในองค์กร คู่ธุรกิจ และกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ติดตามแคมเปญ“The Lifesaver” ผู้พิทักษ์ชีวิตได้ทางเฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/TheLifesaver/
นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์  ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ขึ้นชั้น Eco-Excellence แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย พร้อมเดินหน้าสู่ Eco-World class

วันที่: 13 พ.ย. 2560

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมระดับ Eco-Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่ากนอ. และนายวีระศักดิ์ แจ้งการ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมแสดงความยินดี ในงานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum 2017 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ที่เอสซีจีมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา นิคมฯ อาร์ไอแอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ด้วยคะแนนสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีซ้อน และได้พัฒนานิคมฯ อย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับเป็น Eco-Excellence ในปีนี้ และพร้อมเดินหน้าสู่ระดับ Eco-World Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อไป การรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี 3 ระดับ ได้แก่ Eco-Champion: ระดับที่มีการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม Eco-Excellence: ระดับที่มุ่งสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศ Eco-World Class: ระดับที่สามารถเป็นต้นแบบของประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์

นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์

วันที่: 30 ต.ค. 2560

ร่วมคิด ร่วมใช้ ร่วมพัฒนา จากความร่วมมือของคณะแพทย์ฯ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีม Design Catalyst ของเอสซีจี เคมิคอลส์ สู่นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ หมายเหตุ: ถุงคลุมกล้องผ่าตัดนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หากธุรกิจใดกำลังมองหา “ความร่วมมือ” ด้านการออกแบบและการเลือกวัสดุที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Design Catalyst by SCG Chemicals บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โทร +66 2586 2317 หรือhttps://www.facebook.com/DesignCatalyst จากการระดมความคิดของทีมบุคลากรทางการแพทย์และทีม Design Catalyst ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ข้อสรุปว่านวัตกรรมชิ้นแรกที่ร่วมกันพัฒนาคือ “นวัตกรรมถุงคลุมกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม” ซึ่งใช้คลุมกล้องผ่าตัดให้ศัลยแพทย์จับโดยไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรค เนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ คือ ถุงคลุมกล้องผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ที่ต้องปลอดเชื้อ เพราะใกล้ชิดกับอวัยวะ หากไม่สะอาดจะทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้ ดังนั้นควรใช้งานเพียงครั้งเดียว แต่ที่ผ่านมาบางรายใช้วิธีใช้ซ้ำ (Reuse) โดยนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) แต่ก็ไม่มั่นใจเรื่องการขาดรั่วของพลาสติกถุงคลุมกล้อง นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว กล้องแต่ละยี่ห้อต้องใช้ถุงคลุมเฉพาะของตัวเองจึงทำให้เกิดการผูกขาด อีกทั้งถุงมีราคาสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดจึงมากขึ้น “อุปกรณ์นี้มี 2 ส่วนหลักคือ ส่วนฝาครอบเลนส์และตัวถุง ซึ่งฝาครอบเลนส์ เราออกแบบให้มีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีสีสดเห็นชัด ส่วนตัวถุงจะเป็นชิ้นเดียวขนาดใหญ่ และยาวประมาณ 2-3 เมตร เนื้อถุงมีความใส บาง เวลาคลี่ออกต้องไม่เกิดไฟฟ้าสถิตย์ มีความห้อยตัวแต่ไม่ทิ้งน้ำหนักมากเกินไป ส่วนวัสดุที่ใช้ผลิตจะต้องฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาได้ และเมื่อผ่านรังสีคุณสมบัติวัสดุต้องไม่เปลี่ยนไป ซึ่งตัวถุงเราเลือกใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศทำให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและต้นทุนให้เหมาะสมได้” อ่านบทความฉบับเต็มได้จากนิตยสารAll Around Plastics ฉบับ 3/2017 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน All Around Plastics ได้ทาง- App Store (iOS):https://goo.gl/PdD4tk- Play Store (Android):https://goo.gl/yt7Vza