ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เท้าเทียมรูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

เท้าเทียมรูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ

วันที่: 27 พ.ค. 2562

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย พันธมิตรทางด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และรับเบอร์โซล ผู้ชำนาญด้านการออกแบบและผลิตรองเท้าชั้นนำของประเทศ สร้างสรรค์โอกาสใหม่ให้แก่ผู้พิการด้วยการพัฒนา “เท้าเทียมรูปแบบใหม่” ที่มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าเดิมให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นก้าวย่างสำคัญแก่ผู้พิการ

เอสซีจี จับมือ ทช. พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล นำร่องทดสอบครั้งแรกที่ปากแม่น้ำระยอง และคลองใน จ. สมุทรสาคร

เอสซีจี จับมือ ทช. พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล นำร่องทดสอบครั้งแรกที่ปากแม่น้ำระยอง และคลองใน จ. สมุทรสาคร

วันที่: 30 ก.ค. 2562

กรุงเทพฯ– 30กรกฏาคม2562นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "พัฒนาอุปกรณ์ติดทุ่นกักขยะลอยน้ำสำหรับติดตั้งในบริเวณปากแม่น้ำและลำคลองสาขา" เพื่อแก้ไขปัญหาขยะบกไหลลงสู่แม่น้ำ และทะเล โดยได้พัฒนาต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ โมเดลนำร่องให้มีกลไกฝาเปิดปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดัน ช่วยกักเก็บขยะโดยไม่ไหลย้อนกลับจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำและอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลง สามารถรองรับขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม ทั้งนี้ในระยะทดสอบ จะติดตั้ง 5 แห่ง บริเวณปากแม่น้ำระยอง และลำคลองบางสายใน จ.สมุทรสาคร และจะขยายผลอีก 20 แห่งภายในเดือนกรกฎาคม นี้ ตั้งเป้ากักขยะ 30 ตัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 62 นอกจากนี้ เอสซีจียังได้เตรียมต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทุ่นกักขยะ 4.0 โดยใช้ระบบอัตโนมัติและพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะที่เก็บได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป
เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ด้วยการพัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย

เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการพัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย

วันที่: 11 มิ.ย. 2562

กรุงเทพฯ – 11 มิถุนายน 2562 ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ (ขวา) Chief Technology Officer และ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส (Institut Pasteur) โดย ดร. อนวัช ศกุนตาภัย (ซ้าย), Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี นายฌัก ลาปูฌ (กลาง) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Defeat Dengue Program ของสถาบันปาสเตอร์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนอย่างเอเชีย และแอฟริกา นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เผยว่า “ยุงลายและไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่พบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกราว 50 ล้านคนต่อปี และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสที่จะได้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับโลกนี้ร่วมกัน ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกอย่างสถาบันปาสเตอร์ และองค์กรขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนของไทยอย่างเอสซีจี” ดร. อนวัช ศกุนตาภัย, Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur กล่าวว่า “โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งสถาบันปาสเตอร์เองได้ศึกษาและวิจัยเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดนี้มานานกว่า 20 ปี และพบว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่สามารถทำให้งานวิจัยขยายไปสู่ระดับชุมชนและสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่จะขยายผลไปยังระดับโลกได้” ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ Chief Technology Officer ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีมีจุดยืนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Open Collaboration) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับชุมชนและสังคม สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันปาสเตอร์ ให้ความไว้วางใจธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ (Functional Material) รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก” สำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ สถาบันปาสเตอร์ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยใน 2 ส่วนได้แก่ การพัฒนากับดักยุง (Mosquito Trap) และการพัฒนาสารพิเศษ (Functional Material) ที่ช่วยในการยึดเกาะของสารยับยั้งการแพร่พันธุ์ของยุงได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสารดังกล่าวละลายลงในแหล่งน้ำจะทำปฏิกิริยาลดการเจริญเติบโตของลูกน้ำโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีและ สถาบันปาสเตอร์ ยังได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในการใช้สารดึงดูด (Attractant) ล่อยุงลาย และ การวิจัยทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกับดักยุงนี้ก่อนนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายต่อไป