เอสซีจี เคมิคอลส์
สินค้าและบริการ

เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ยกระดับการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล และกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ยกระดับการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

วันที่: 27 มิ.ย. 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์ โดยสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยณรงค์ เขียดเดช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการ กทพ. แถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ได้แก่ นวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล เพื่อช่วยลดมลภาวะทางเสียง และป้องกันเสียงรบกวนจากถนนสู่ชุมชน และนวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิล (Cable inspection Robot) ที่ออกแบบให้กับ กทพ. โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพสายเคเบิลของสะพานแขวน ภายในงานมีการเปิดตัวนวัตกรรมกำแพงกันเสียงจากวัสดุไวนิล ที่มีคุณสมบัติช่วยกั้นเสียงได้มากกว่ามาตรฐานเดิมถึงร้อยละ 40 โดยนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรกรไทย ในขณะเดียวกันก็ได้นำคณะสื่อมวลชนและผู้บริหารทั้งสองฝ่ายชมสมรรถนะของหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลบนสะพานพระราม ๙ ที่สามารถให้การตรวจสอบที่ละเอียด แม่นยำ ลดระยะเวลาทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งสองนวัตกรรมถือเป็นนวัตกรรมจากบันทึกความร่วมมือข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่าง เอสซีจี เคมิคอลส์ กับ กทพ. เมื่อปลายปี 2559 ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัสดุศาสตร์การออกแบบเชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยให้บริการในรูปแบบโซลูชั่น (Solutions) ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาของของลูกค้า และนำมาพัฒนานวัตกรรม โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสนามเด็กเล่น  Let’s Play… Let’s share เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และปลูกจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปัน

เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสนามเด็กเล่น Let’s Play… Let’s share เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และปลูกจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปัน

วันที่: 23 มิ.ย. 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นจากโครงการ Let’s Play Let’s share เรียน เล่น ร่วมแบ่งปัน ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดตาขัน อ.บ้านค่าย จ. ระยอง โดยมี วิชัย จันทร์ส่อง (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน จ. ระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และสร้างสรรค์จินตนาการให้กับน้องๆ รวมทั้งให้รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน สนามเด็กเล่น จากโครงการ Let’s Play Let’s share เรียน เล่น ร่วมแบ่งปัน ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง สีสันสวยงาม มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ โดยส่งมอบให้กับโรงเรียนในโครงการค่ายอาสา โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาเอสซีจี
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์คว้ารางวัลระดับโลก TPM Awards  ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์คว้ารางวัลระดับโลก TPM Awards ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement

วันที่: 10 เม.ย. 2560

สุชัย อัศวถาวรวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPC พร้อมด้วยคณะทำงาน รับรางวัล TPM Awards 2016 ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ทั้งนี้ ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ TPM Awards เป็นรางวัลที่สถาบัน JIPM ที่มอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานเชิงนวัตกรรมในการปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย  แบบทดสอบความสามารถไร้ขีดจำกัดของมนุษย์

นวัตกรรมหุ่นยนต์ตรวจสอบ ครั้งแรกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย แบบทดสอบความสามารถไร้ขีดจำกัดของมนุษย์

วันที่: 8 พ.ค. 2560

รู้จักกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยจากเอสซีจี เคมิคอลส์ ทั้ง CiBot หุ่นยนต์นักตรวจสอบท่อในเตาเผา, หุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของถังในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหุ่นยนต์บินสำรวจเครื่องจักร และปล่องไฟในโรงงานที่ยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้การบริหารจัดการโรงงานทั้งระบบดียิ่งขึ้น และยังส่งผลดีไปถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ของเอสซีจี เคมิคอลส์ 2552 เริ่มต้นงานวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ตัวแรก CiBot (Carburization Inspection Robot) 2556 พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ CiBot (Carburization Inspection Robot) และเริ่มต้นพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของถัง(Tank Inspection Robot) 2557 พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของถัง(TankInspectionRobot) 2558 พัฒนาหุ่นยนต์บินสำรวจ(Aerial Visual Inspection Robot) 2559 พัฒนาประสิทธิภาพหุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของถัง(TankInspectionRobot)และ CiBot(Carburization Inspection Robot) หมายเหตุ *Carburization Inspection Robot or CiBot Patent Pending Application No. PCT-TH2017-000001 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่ออ่านนิตยสารAll Around Plasticsแบบเต็ม ๆ ได้ทาง > App Store (iOS):https://goo.gl/PdD4tk > Play Store (Android):https://goo.gl/yt7Vza หรืออ่านผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่http://viewer.publizh.com/scg/149491728