ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน และเอ็มเอ็มเอ

นวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน: เอสซีจีเพื่อความยั่งยืนของสังคม

นวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน: เอสซีจีเพื่อความยั่งยืนของสังคม

วันที่: 30 ก.ค. 2563

นอกเหนือจากการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันไม่ปล่อยน้ำเสียและไม่ทิ้งขยะลงในลำคลองสาธารณะ และการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเศษวัสดุกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากยิ่งขึ้น การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดน้ำและของเสียจากชุมชน รวมถึงนวัตกรรมเพื่อดักจับขยะที่อาจเล็ดลอดตามท่อระบายน้ำจนไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะและทะเล เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา เอสซีจี หนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินการธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานความชำนาญและความเชี่ยวชาญขององค์กร ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำลงคลองเปรมประชากร ในโครงการ “จิตอาสา สำรวจออกแบบ จัดหาและติดตั้งชุดกรองน้ำเสียในคลองเปรมประชากร เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริเรื่องการพัฒนาคุณภาพของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีชุมชนแฟลตตำรวจทุ่งสองห้องและคลองเปรมประชากรเป็นต้นแบบของโครงการ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสด้วยนวัตกรรมเพื่อชุมชน คลองเปรมประชากรเป็นลำคลองสาธารณะสายแรกที่ถูกขุดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความสะดวกในการสัญจรและการค้าขายทางน้ำของประชาชนในยุคนั้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คลองเปรมประชากรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่มีการก่อตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ นั่นทำให้คุณภาพน้ำของคลองเปรมประชากรในบริเวณนี้จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู หากปล่อยทิ้งไว้ลำคลองที่เน่าเสียนอกจากจะสร้างมลพิษทางอากาศ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งของเชื้อโรค และขยะในแม่น้ำลำคลองยังทำให้น้ำไหลระบายสู่ปลายทางไม่สะดวก หรือกลายเป็นปัญหาขยะในทะเลอีกต่อหนึ่งด้วย การหาทางออกให้กับปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองเปรมประชากร เอสซีจีได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้ง “นวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน” ซึ่งประกอบไปด้วย ถังดักไขมันแบบ DIY, Aquonic 600 (อควานิก ซิกซ์ฮันเดรด) และนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ HDPE-Bone โดยนวัตกรรมทั้งสามชนิดนี้มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากครัวเรือนก่อนปล่อยออกสู่คลองเปรมประชากรได้ดังต่อไปนี้ คือถังดักไขมันแบบ DIYผลิตจากวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป ราคาประหยัด สามารถประกอบได้ง่าย ติดตั้งได้ในครัวเรือนได้ทันที นำไปใช้กรองเศษอาหาร และช่วยแยกไขมันออกจากน้ำก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ท่อระบายน้ำ Aquonic 600เป็นหนึ่งใน “ระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก จาก เอสซีจี (Zyclonic by SCG)” ที่ช่วยขจัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากห้องน้ำและน้ำเสียในครัวเรือนด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้า ทำให้น้ำที่ได้ปราศจากเชื้อโรค สี และกลิ่น สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบสุขาปลอดเชื้อที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมพัฒนาขึ้นกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำHDPE-Boneเป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในการดักขยะจากปากแม่น้ำออกสู่ทะเลกว่า 24 แห่งทั่วประเทศ ผลิตจากวัสดุลอยน้ำ HDPE-Bone ซึ่งผลิตจากพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE มาใช้ทดแทนวัสดุเดิม ทำให้ทุ่นฯ สามารถลอยน้ำได้ดีขึ้น จัดเก็บขยะลอยน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทนทานต่อรังสียูวี อายุการใช้งานยาวนาน 25 ปี ประกอบและติดตั้งได้ง่ายขึ้น และสามารถนำกลับมารีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อีกด้วย อีกหนึ่งโครงการคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมภาพการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ซึ่งมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เอสซีจีมีส่วนช่วยขับเคลื่อนมาโดยตลอด คือ การรณรงค์และปลูกฝังให้ทุกคนในชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจรายละเอียดของนวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน คลิกที่https://www.scgchemicals.com/th/news-media/feature-story/detail/47

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่: 22 ก.ค. 2563

ระยอง – 22 กรกฎาคม 2563ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำโดย นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ลดโลกร้อน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน ประแส-พังราด บ้านท่ากง ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว โดยภายในงานมีหน่วยงานราชการ ผู้บริหารและพนักงานเอสซีจี นักเรียน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 10,550 ต้น ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมบริเวณปากน้ำประแสกว่า 118 ไร่ ให้กลายเป็นป่าชายเลนของ จ.ระยอง พร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและชุมชน สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 3,830 ตันคาร์บอนต่อปี นำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร

เอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมชุดบำบัดน้ำเสียชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร

วันที่: 8 ก.ค. 2563

กรุงเทพฯ – 8กรกฎาคมเอสซีจี นำโดย นายสุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และดูแลงาน CTO- Innovation & Technology พร้อมด้วย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาฯ เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร โดยนวัตกรรมที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ส่งมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ ได้แก่ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ HDPE-Bone ที่มีกลไกฝาเปิด-ปิดที่อาศัยหลักการไหลของน้ำและแรงดัน ช่วยกักเก็บขยะลอยน้ำ วัสดุทำจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน มีสารกันรังสียูวี มีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน น้ำหนักเบา สามารถรองรับขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม ระบบบำบัดน้ำเสียไซโคลนิก (Zyclonic by SCG) ช่วยบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและห้องน้ำให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้า ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น รดน้ำต้นไม้ หรือทำความสะอาดทั่วไป โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ถังจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ถึง 600 ลิตรต่อวัน
  • All Around Plastics